Ива Цанева Ива Цанева Потребител

Протокол по чл.117 ЗДДС при условия на доставка CPTЗдравейте!Получена е фактура за доставка на стока от регистриран по ДДС контрагент в Германия и включени във фактурата транспортни разходи.Фактурата е издадена на 04.05.2018 г. Стоката е предадена на превозвач на същата дата.Условията на доставка са CPT.Стоката е получена на 14.05.2018 г. Коя е датата на данъчното събитие за доставката: 04.05.18/когато стоката е предадена на превозвач/ или 14.05.18/когато стоката е получена/? Протоколът по чл.117 ЗДДС за самоначисляване на ДДС се издава в 15-дневен срок, считано от 04.05.18 /датата на фактурата/ или считано от 14.05.18 /датата на получаване на стоката/?

В случай, когато във документите не са посочени условията на доставка, за дата на данъчното събитие датата на предоставяне на стоката на превозвач ли се приема?

Благодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  при условия на СРТ, купувачът поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на стоките, както и другите разходи след предаването им на превозвача, т.е. вече може да се смята, че има доставка на стока, и сътоветно датата на данъчното събитие ще бъде 04.05.2018.

  Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, обаче данъкът не става изискуем на датата на данъчното събитие, а при вътреобщностните придобивания, данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно, т.е. данъкът при вашето вътробщностно придобиване ще стане изискуем на 15.06.2018, без значение на коя от двете дати е данъчното събитие, а до 30.06.2018 ще трябва да издадете протокол по чл. 117 и да си самоначислите ДДС.

  За справка: чл. 6, чл. 25, чл. 63, чл. 177 от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->