Росица Христова Росица Христова Потребител

Код-заличаванеПри подаване на уведомление по чл. 62 КТ, с код-заличаване, кои данни се попълват - тези от погрешно подаденото уведомление или тези, които следва да се съдържат, като верни?Отговори

 • Заличаване на вече подадено уведомление, се извършва като в т.1 на код "Корекция" се посочва код 2. Всички други данни, които се попълват съответстват на вече подадените такива. Тази информация може да се получи от Указания на НАП и НОИ, но са малко старички:)
 • Здравейте,

  Когато подавате уведомление с код за заличаване се попълват следните полета:
  В поле 1 - Код корекция се попълва:
  2 - когато се заличава подадено преди това уведомление
  В този случай се попълват и т. 2, 3, 4, 8 и 10 от уведомлението

  Моля да имате предвид, че с код заличаване данните за грешно подаденото уведомление се изтриват. Ако искате само да промените данните за грешно подадено уведомление ползвайте код корекция, както следва:

  При коригиране на данните за вече подадено уведомление се попълват:
  В поле 1 - Код корекция се попълва:
  1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление. В този случай, освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->