Задай въпрос тук
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

декларация по чл.73На 23.03.2016 г. с Протоол от Общото събрание на дружеството е взето решение да бъде разпределен дивидент на собственика 25000 лв. от печалбата за 2015г.

Не сме подали декларация по чл.73 и декларация по чл.55.

Подлежим ли на санкция от нап към 17.05.2018 г. или е минал давностен срок.Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->