Кристина Димитрова Кристина Димитрова Потребител

Обезщетение за неизползван годишен отпускЗдравейте. Напуснах работа на 23 април от 23,03 до 22,04 ми беше предизвестието, през този един месец си работих. Въпроса ми е колко пари горе долу трябва да очаквам, да знам да не ме преметнат нещо :D

Работех, като крупие на 12ч плаващ график, за последния месец април имам 12 смени за който предполагам. че г/д 650-700лв трябва да ми преведат. Но имам 15 дни неизползван годишен отпуск, при тях бях на работа от 2год.

Питах една счетоводителка на фирмата и тя ми каза, че се изчислявало по това колко ми пише на фиша ( даваха ни едни такива листа с това какви пари трябва да вземем ) за преходния месец.... и така и не разбрах как точно се изчислява ...Благодаря предварително :)


Отговори

 • Здравейте !

  Когато при прекратяване на трудов договор работникът има неизползван платен годишен отпуск, то той има право на парично обезщетение на основание чл.224, ал.1 от Кодекса на труда.

  Изчислението на полагащата се сума за платен годишен отпуск се прави по следните правила:

  Според чл. 177., ал.1 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

  Във вашия случай месец Април няма да е пълен, защото напускате на 23 Април и този месец не може да бъде база за изчисление на платен годишен отпуск. Отпуска ще се изчисли на база последния календарен месец, предхождащ м.Април, през който сте отработили най-малко 10 работни дни.

  Съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата и по-конкретно чл.18, ал.1 от нея среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. В ал.2 на същия член е записано, че при определен месечен размер на трудовото възнаграждение установеното по ал. 1, изречение първо среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът.

  Брутното трудово възнаграждение за предходния месец се разделя на отработените дни през предходния месец. Така полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение трябва да се преизчисли с коефициент, който е равен на отношението на дните от предходния и текущия месец. Този коефициент се изчислява, като работните дни от предходния месец се разделят на работните дни от текущия.

  Анелия Петрова
 • Благодаря за изчерпателния отговор :)
  Значи на фиша ми за м.Март имам работни дни 21 , реално съм карала 16 смени при график 2на2 часовете са ми 136,57. Брутното тр.възн. което пише е 1110,36 с удръжките стават 861,61, чисто което получих по карта.
  По изчисленията ми колко пари трябва да взема за м. април за 12 смени са 667,59

  Демек сега 861 да разделя на 16 смени след, което за коефициента трябва да разделя 16смени от март с 12смени от април ?

  Правилно ли съм разбрала :D
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->