Евгения Иванова Евгения Иванова Потребител

Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТЗдравейте,Служител има сключен срочен трудов договор по по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ (код 02). След изтичането на 6тия месец, трябва ли да се подава ново уведомление?


Отговори

 • Здравейте,

  Срочен трудов договор се сключва:
  - за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
  - до завършване на определена работа;
  - за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
  - за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
  - за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

  В случай, че работодателя иска да прекрати срочния трудов договор, трябва да подаде уведомление по чл.62 от Кодекса на труда към НАП в седем дневен срок от датата на прекратяване. Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->