Емилия Божинова Емилия Божинова Икономист

Прекратяване на срочен трудов догово без изпитателен срокРаботя на срочен трудов договор без изпитателен срок от 12.09.2017г. и съм пенсионер. Тъй като работя в Държавна опера, където все не стигат дотациите са решили да се осбвободят от пенсионерите. Може ли да стане преди изтичане на договора и следва ли да се връчи някакво предизвестие. Освен това съм представила документи, че страдам от ИБС и диабет.


Отговори

 • Здравейте,

  Що се отнася до прекратяването на срочните трудови договори следва да се има предвид, че по принцип те следва да бъдат прекратени след изтичането на срока, за който са сключени. Освен това в чл. 327, т. 7 от КТ законодателят е предвидил възможността за прекратяване на договора от работника или служителя без предизвестие, когато същият работи по трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време, т.е. сключил е трудов договор за неопределено време, чието изпълнение ще започне след прекратяването на срочния трудов договор. Едностранното прекратяване в този случаи се извършва въз основа на писмено изявление до работодателя по срочния трудов договор.

  Другата възможност за прекратяване на срочен трудов договор е обхваната от хипотезата на чл. 326, ал. 2 от КТ, съгласно който срокът на предизвестие при срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора. Следва да се има предвид и чл. 220 от КТ, че при неспазване на срока на предизвестие страната, която не го е спазила, дължи на другата страна по договора обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/ служителя за неспазения срок на предизвестието.

  Разбира се, открита остава и възможността за прекратяване на срочен трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, а именно по взаимно съгласие.

  Следователно трябва да получите предизвестие за срок от 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->