Задай въпрос тук
Евгения Соколова Евгения Соколова Счетоводител

Право на строеж и право на ползване



Здравейте, моля за помощ, понеже съм начинаещ счетоводител и не съм наясно с осчетоводяването на право на строеж и право на ползване. Казусът ми е следният: Две фирми - ЕООД, регистрирани по ЗДДС, собственост на едно и също ФЛ, като ЕООД А притежава земя със застроена и незастроена площ от 5630 кв. м., ведно с построена в имота едноетажна сграда със застроена площ 1667 кв. м. ЕООД А учредява в полза на ЕООД Б право на строеж на предприятие за преработка на мляко със застроена площ 738 кв.м. и право на ползване на построената сграда-мандра и имот безвъзмездно за срок от 15 г. Данъчната оценка на вещно право на строеж е в размер на 4295.20 лв. ЕООД Б кандидатства по европейска програма за да получи финансиране за създаването на мандрата, ако не го одобрят изобщо няма да се строи такова предприятие. Въпросът ми е как трябва да се осчетоводи нотариалният акт в ЕООД А и ЕООД Б и трябва ли ЕООД А да издаде фактура на ЕООД Б при положение, че в нотариалния акт пише, че правото на строеж и правото на ползване се учредяват безвъзмездно?


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->