Kalina Aleksieva Kalina Aleksieva Потребител

Декларация обр.6 годишна с код 13Земеделски стопанин през 2017г. дължи 97 лв. здравни осигуровки, по средата на годината внася 27 лв , а останалите 70 лв внася през 2018г. Каква сума трябва да включа в декл . образец 6 за 2017г.? и ако не включвам никаква сума, трябва ли да подам нулева декларация обр.6. По данъчна декларация чл 50, съм отразила, че лицето за 2017г е внесло 27 лв.Предварително благодаря,


Отговори

 • Здравейте,

  тъй като земеделският стопанин е самоосигуряващо лице, то е задължено според КСО всеки месец да подава декларация образец 1 в срок до 25 число на месеца, следващ месеца на извършване на дейността. То трябва да се осугурява върху минималния осигурителен дохос за земеделски производител, който през 2017г. е 300 лв. До 30 април на следващата година лицето има задължение да подаде деклрация образец 6 с код 13, като в нея трябва да посочи размера на осигурителните вноски, които лицето е длъжно да внесе авансово през годината. В годишната данъчна декларация по чл. 50 в таблица 1 и 2 от декларацията, лицето ще определи дали трябва да довнесе осигуровки, в случай, че е имало доходи от други дейностти.

  Поздрави,
  Иван Георгиев
 • Здравейте,
  това означава ли че в образец 6 се включват всички начисления на разчети за осигуряване през годината, а не реално платени през годината ?

 • Здравейте,

  точно това означава. В декл. образец 6 се посочват начислените осигурителни вноски, а не реално платените.

  Поздрави,
  Иван Георгиев
 • Благодаря,
  Можете ли да ми кажете как да оправя подадената декларация 6 за 2017г ?
 • Прочетох, че трябва да подам нова декларация с по-големия размер ? Нап ще я приемат ли ? Проблем ли е, ако попълня с код корекция и подам с остатъка до пърлия размер на дължимите вноски ?
 • Горният ми коментар не е правилен. Сега,
  смятам да подам нова декларация обр 6 с код 0 и да впиша положителната разлика в посока увеличение. Така ще бъди ли правилно ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->