Стилиян Каменов Стилиян Каменов Потребител

Доходите от сделки с финансови инструментиОблагаеми ли са доходите получени от търговия на валутни двойки, криптовалути, акции, индекси, суровини, стоки от платформа за търговия Еторо и ако са - какво е данъчното им третиране?еToro (Eurоpe) LTD притежава лиценз от Комисията по ценни книжа и борси на Република Кипър (SySec).

eToro (UK) LTD притежава лиценз от Financial Conduct Authority (FCA), Великобритания.Предвид притежаваните лицензи от ЮЛ считат ли се доходите от сделки с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар в друга държава и ако са така следва ли да са освободени от деклариране?


Отговори

  • Здравейте,

    Предполагам въпросът се отнася за доходи на юридическо лице. В този смисъл ни интересува ЗКПО.
    Чл. 44 от ЗКПО гласи, че печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти да регулиран пазар се изключват от определянето на данъчния финансов резултат. Поне според мен няма съмнение, че въпросната платформа следва да се счита за регулиран пазар. Въпросът е дали всички изброени от Вас "финансови инструменти" са в съответствие с даденото определение в допълнителните разпоредби на ЗКПО. По мое мнение акциите със сигурност са, но за всички останали е въпрос на тълкуване, без към момента да има дефинитивен отговор по въпроса.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->