ТАТЯНА ЙОНКОВА ТАТЯНА ЙОНКОВА Потребител

Изплащане на обещетение по чл 222 2Здравейте, ще бъда освободена по чл 327 ал1 т 1 за което ще ми бъде изплатено обезщетение по чл 222 ал 2 в размер на 2 брутни заплати.

Обезщетението в кой месец ще ми бъде изплатено, в месеца на освобождаването или в следвашите два месеца?Отговори

  • Здравейте,

    Обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ се дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение е прекратено поради болест на работника или служителя и при условие че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получавал обезщетение на същото основание. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от 2 месеца.
    Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->