Mishel Mishel Потребител

Обезщетение за безработица и работа по граждански договор под МРЗЗдравейте,

Ако възнаграждението, което ще получите по гражданския договор след приспадане на нормативно признатите разходи е под минималната работна заплата за страната, и следователно аз не подлежите на задължително осигуряване ще мога ли да продължа да получавате обезщетение за безработица?

И трябва ли да уведомя НОИ в 7дневен срок затова ,че съм сключила ГД, при които ще получа възнаграждението 250лв?
Отговори

 • Здравейте, Мишел,

  В случаите, при които безработните лица полагат само труд без трудово право-отношение и получават месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната за съответния период, след намаляването му с разходите за дейността, същите не подлежат на осигуряване, и следователно имат право да получават за същия период и парично обезщетение за безработица.

  Във вашият случай, ако гражданският договор е един на брой и получаваното от Вас възнаграждение след приспадане на нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата за страната то Вие имате право да получавате и обезщетение за безработица в пълен размер. Също така не е необходимо да уведомявате НОИ, в случай че не се е случило събитие, което да променя или прекратява правото Ви на обезщетение за безработица.


  За справка в нормативната уредба:
  - Кодекс за социално осигуряване
  - чл. 54д ал.1 т.1 от КСО

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Даниъл Славчев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->