Веселин Христов Веселин Христов безработен

Патентен данъкПривет!Имам следният въпрос: ЕТ работи като масажистка.Данъчното облагане какво трябва да е -патент по ЗМДТ или 15% от печалбата по ЗДДФЛ?Не е подавала декларация за патентна дейност...Не е регистрирана по ДДС,няма надхвърляне на 50000 от предходната година....Въобще може ли да се избира....Благодаря!!!!


Отговори

  • Здравейте !

    На основание чл. 61н от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ако сте едноличен търговец, извършвате дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, оборотът Ви за предходната година не превишава 50 000 лв. и не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон, то вие нямате право на избор дали да се облагате с патентен данък по ЗМДТ или по ЗДДФЛ. Дейността масажист попада в патентните дейности, което означава, че ако отговаряте на посочените по-горе условия, то вие категорично се облагате с патентен данък. В патентната декларация дейността масажист е записана в Таблица 17 - Други дейности, посочени в приложение №4 на ЗМДТ.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->