Daniel Yordanov Daniel Yordanov pomo6tnik

Отказан платен отпускВчера прекият ми началник ми отказа платен отпуск за няколко дена при положение, че все още имам остатък от 20те дена(в момента съм в неплатен), защото "можело да напусна". Въпросът ми е дали има правото за това?


Отговори

 • Здравейте,

  Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Според този член 176 от КТ поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер на не повече от 10 работни дни. Това означава, че дори и да искате ползването на платен отпуск по график, задължително трябва да получите разрешение от работодателя. А ако той прецени, че точно в този момент има важни производствени причини, поради което вие не можете да отсъствате, то тогава работодателя има право да не ви разреши ползването на платения отпуск, но за не по-вече от 10 работни дни. Ако не получите разрешение, но все пак излезете в отпуск след два работни дни работодателят има право да пристъпи към дисциплинарно наказание или уволнение,

  Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работникът има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

  За справка: чл. 176 от Кодекса на труда

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Димона Стоянова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->