Димитър Малишев Димитър Малишев ,it

Трябва ли да регистрируем формата по зддс?Здравейте уважаеми специалисти.

Искам да извършвам дейност - продажби на рибени продукти, като моите клиенти ще са от други държави членки на ЕС. Схема на дейност следната: получавам поръчка и плащане от клиента, купувам стока от производител, плащам за доставка на спедиторска служба, която извършва доставка и клиент получавам стока в своята държава. Доколкото разбирам това попада под критерии на дистанционна продажба и трябва да си регистрирам фирма по ДДС, вярно ли е? Има ли възможност да извършвам търговия с клиенти от държавите на ЕС без да се регистрирам по зддс, поне в начато, докато няма да достигна оборот 70 000лв?

Предварително благодаря за отговорки!Отговори

 • Здравейте,

  Ако вие като физическо лице извършвате продажби на стоки, срещу възнаграждение, то осъществявате независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС и се превръщате в данъчно задължено лице за целите на облагане с ДДС; вие извършвате облагаеми доставки с място на изпълнение в страната.
  Всички облагаеми доставки на стоки, които се намират на територията на страната при започване на превоза или изпращането им към получателя, формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС за вас като данъчно задължено лице, извършило доставките, независимо от това дали получателите по тях са данъчно задължени или данъчно незадължени лица и дали стоките се изпращат извън територията на страната до територията на друга държава членка или трета страна/територия.
  При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец вие сте длъжни в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който сте достигнали този оборот, да подадете заявление за регистрация по ЗДДС.
  За да попадате в режима на дистанционна продажба, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
  • Стоките да се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
  • Доставчикът на стоките да е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
  • Получател по доставката да е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
  • Стоките да не са нови превозни средства, или да не са такива, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

  В отговор на вашия въпрос ще обобщя, че нямате задължение за регистрация по ЗДДС в България преди да сте достигнали прага за регистрация на общо основание и не отговаряте на условията за наличие на дистанционна продажба.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Петкова


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->