Задай въпрос тук
Ant Boeva Ant Boeva Потребител

Попълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.Здравейте,Физическо лице продава акции на загуба на нерегулиран извънборсов пазар (България) на друго физическо лице. Не се дължи данък, поради факта, че акциите са продадени под официалната цена.

Въпросът ми е, кое приложение към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ трябва да попълни продавача и кое купувача?Благодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,
 • Здравейте,
  Приложение № 5 (образец 2051) се попълва за придобити през годината доходи от прехвърляне на права или имущество, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Местните физически лица декларират придобити доходи както от източници в страната, така и от чужбина.
  В Част І, Таблица 2 се формира облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута.
  На съответните редове в колони 8 и 9 в Таблица 2 в Част І се посочват данни за платците на доходи от източници в България, посочени в таблицата, когато тези платци са предприятия или самоосигуряващи се лица.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->