Задай въпрос тук
Нели  Вълчеав Нели Вълчеав Потребител

облагаема/ необлагаема сделкаЗдравейте!

Българско дружество регистрирано по ДДС сключва договор с физическо лице гражданин на Русия за устройването му на обучение и в последствие на работа във футболен клуб в Португалия и в Швейцария. Между физическото лице и футболиста се сключва договор в които се договоря срок възнаграждение и др. условия. Между Физическото лице и българското дружество се сключва договор в които е вписано че при сключване на договор между физическото лице и футболен клуб българската фирма ще получи комисионна в размер на 2000 лева и за срока на договора ще получава комисионна в размер на 5% от месечното възнаграждение на физическото лице.

Къде е мястото на сделката и облагаема ли е съгласно ЗДДС или попада в чл.21 ал.5?

Тъй ката хонорарите на футболистите са различни по размер и се плащат на различни дати възможно ли е да се фактурира при получаването на превода по сметката на дружеството?


Отговори

-->