Валя Иванова Валя Иванова Потребител

Фактура за посредническа услугаЗдравейте,

Фирма от България, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС и НЕ регистрирана за целите на ЗДДС в България, участва в тристранна операция като посредник (Прехвърлител-Италия; Посредник-България; Придобиващ-Румъния). За целта използва посредник от Молдова, който да намери необходимата стока - машина.

Фирмата от Молдова, регистрирана по ДДС в Молдова издава фактура на Българската фирма за посредничеството с точен текст: Посреднически услуги за закупуване обурудване за производство на плочки.

Тази услуга как се третира според закона за ДДС? Трябва ли да се издават протоколи по чл.117? Къде попада в Справка-декларация по ДДС и в дневника за покупки?Отговори

 • Здравейте,

  Според действащия ЗДДС местоизпълнението на доставките, предоставени на ДЗЛ, които възникват при посредничество е там, където е установен обектът на стопанска дейност на получателя на услугата, т.е. в случая у нас. Когато доставчикът на облагаема услуга с местоизпълнение на територията на страната е ДЗЛ, установено извън тази територия, данъкът е изискуем от получателя й. Той е задължен да си самоначисли данък с протокол по чл. 117 от закона най-късно в 15-дневен срок от датата, на която данъкът за съответната доставка е станал изискуем. Данъчната основа, върху която се начислява той, се формира от размера на комисионното възнаграждение, посочено във фактурата на посредника.
  Когато данъчно-задълженото лице – получател по доставката има право на пълен данъчен кредит за тази доставка данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 10 и начисления ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 11, съответно в справката-декларация в клетка 31 (данъчна основа) и клетка 41 (ДДС с право на пълен данъчен кредит).

  За справка: чл.21,ал.2 и чл. 82, ал.2 т.3 от ЗДДС
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • Благодаря за отговора,НО:
  Регистрацията по чл.97а от ЗДДС,на Българската фирма е само в употреба при сделки със субекти в Европейския съюз. Българската фирма няма право на данъчен кредит в България.Молдова не е в Европейския съюз.В този случай как стоят нещата.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->