Анна Пейчева Анна Пейчева Потребител

ВОПВ кои колони на дневниците за покупки и продажби е правилно да се отразят дан.основа и ДДС-то от протокол по чл. 117, издаден във връзка с получена от гръцка фирма фактура, за извършени от нея услуги на българска фирма на българска територия.

Благодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  По повод осъществените вътреобщностни придобивания, регистрираното по ЗДДС лице, получател по доставката, издава протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС.
  Данъкът по вътреобщностно придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването. В тази връзка протоколът се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват както следва:
  колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания /ВОП/
  колона 15 – Начислен ДДС за ВОП
  За да упражни правото си на данъчен кредит по осъщественото вътреобщностно придобиване, регистрираното по ЗДДС лице следва да включи същия протокол в дневник покупки, ако за това вътреобщностно придобиване е налице право на пълен данъчен кредит, както следва:
  колона 10 – Данъчна основа на получените доставки, ВОП;
  колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->