Задай въпрос тук
Ирина Колева Ирина Колева Потребител

Заплащане на ДДС на ВОПЗдравейте. Имаме фирма от миналата година и не сме регистрирани по ДДС. Внасяме стоки от Англия и Холандия, за което доставчикът ни издава данъчни фактури. Според доставчика, тъй като седалището ни не е в Англия (съответно Холандия), не могат да ни начислят ДДС. Моля за Вашето становище какъв е приложимият режим за начисляване на ДДС при ВОП, когато получателят не е данъчно регистрирано лице? Ако доставчикът не начисли, съответно не внесе ДДС, възниква ли такова задължение- за внасяне на ДДС в националния бюджет за получателя?


Отговори

 • Здравейте,

  съгласно българското законодателство ВОП е придобиването на стоки от друга държава от ЕС, като доставчикът е регистрирани за ДДС цели в тази друга държава членка, (т.е. за да е налице ВОП обикновено доставчикът и получателят са регистрирани по ДДС в две различни държави членки, с някои изключения относно получателя, и стоката задължително се транспортира от една държава членка на ЕС до другата). Това определение в ЗДДС, обаче, е в противоречие на европейското законодателство и по- специално Директива 2006/112/ЕО (ДДС Директива). В посочената директива е описано, че за да е налице ВОП на стоки, получателят следва да е ДЗЛ, т.е. да извършва независима икономическа дейност по занятие. Съдебната пратика на СЕС също посочва, че за да е налице ВОП, е необходимо получателят да е ДЗЛ, т.е. не е налице изискване това лице да бъде задължително регистрирано по ЗДДС в своята страна. Последното означава, че вие реално сте извършили ВОП на стоки, но няма да облагате доставките с българско ДДС, докато не е налице основание за задължителна регистрация за ВОП (20 000 лева), като обръщам внимание, че режимът за регистрация за ВОП се следи в рамките на съответната календарна година, а не както задължителната регистрация при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв., когато оборотът се след за последните 12 месеца, преди достигане на прага за регистрация.
  Едва при достигане на праг 20 000 лв. от извършени ВОП вие ще следва да се регистрирате на това специално основание и да подавате VIES- декларация и СД по ЗДДС, като ДДС-то ще се внася ефективно, тъй като при регистрация за извършени ВОП, ДЗЛ няма право на данъчен кредит, което означава че по- добре ще бъде за вас да се регистрирате доброволно, за да ползвате данъчния кредит по доставките.

  За справка:
  > от ЗДДС:
  чл. 13 от ЗДДС
  чл. 70, ал.4 от ЗДДС
  чл. 99 от ЗДДС
  > от Директива 2006/112/ЕС:
  Глава II, чл. 20 - чл. 23

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->