Дезмон ООД Дезмон ООД

Работни заплати при графикПри девет работника, които работят по осем часа пет дни и почиват два, но на график как се смятат работните заплати. фирмата няма почивни дни, така че някои хора почиват само през седмицата?


Отговори

 • Здравейте,

  Нормата работно време се определя, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната продължителност на работното време, установена за работното място. Часовете, получени над определената норма часове (след превръщането на нощните часове в дневни), са извънреден труд. Превръщането на нощните часове в дневни се извършва съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). При нормална дневна продължителност на работното време 8 часа и нормална нощна продължителност 7 часа коефициентът за превръщане на нощните часове в дневни е 8/7, или 1,143. Спрямо нощните часове се прилага и чл. 8 НСОРЗ. За всеки отработен час или за част от него между 22,00 и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Двете разпоредби (чл. 8 и чл. 9, ал. 2) се прилагат едновременно, т.е. при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент 1,143 и за същите тези нощни часове се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд.

  Ако в края на отчетния период действително отработените часове са по-малко от определената норма часове, то тогава при разработване на графика за работа работодателят не е „уплътнил работното време” на работника или служителя. В този случай Министерството на труда и социалната политика смята, че за недостигащите часове е налице престой не по вина на работника или служителя, който се заплаща в края на календарния период за изчисляване на работното време.

  Нега разгледаме следния пример за месец юни (взимам под внимание само един месец, тъй като от въпроса Ви не става ясно за какъв период е въведено сумираното изчисляване на работното време):

  Работни дни през юни: 21

  Нормална продължителност на работното време за длъжността: 8 часа

  Нормата работно време за месеца: 21*8=168 часа

  Ако служителите са отработили действително повече от 168 часа, тогава има налице извънреден труд, който трябва да бъде заплатен по съответния ред.
  Ако служителите са отработили по-малко от 168 часа, тогава има престой не по вина на служителите и на тях им се дължи пълното възнаграждение по трудов договор заедно с доплащането за трудов стаж и професионален опит и всякакви други допълнителни възнаграждения с постоянен характер.

  Относно почивните дни през седмицата – ако графикът е изготвен така, че някои служители да почиват само през седмицата, това не е проблем и този факт не влияе на изчисляването на възнаграждението на служителите.

  За справка:

  1. Писмо Изх. № 26-581 от 28.12.2010 г. на Министерство на труда и социалната политика
  2. Чл. 267 ал. 1 от Кодекса на труда
  3. Писмо № 94кк-250 от 07.01.2010 г.
  4. Чл. 8 от НСОРЗ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Ванеса Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->