Потребител

ОДИТ НА МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕЗдравейте,

предприятие с балансова стойност на активите / сума на актива в баланса / - 3202 хил лв.

нетни приходи от продажби - 2990 хил,лв,

средна численост на персонала 50 човека,

подлежи ли на одит за 2017г?

Благодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  За да подлежи на задължителен одит към 31.12.2017 г предприятието трябва да е категоризирано като малко, като към 31 Декември на текущия период трябва да надвишава най- малко два от следните показатели:
  а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;
  б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;
  в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
  На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;
  2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;
  3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.
  Ако предприятието е акционерно дружество или командитно дружество с акции и е осъществявало дейност през текущия отчетен период също подлежи на задължителен одит.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Елизабет Петкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->