Ангелина Генина Ангелина Генина Потребител

хонорар инвестиционно проектиранеЗдравейте, имам следния казус: Фирмата има намерение да построи още една сграда към съществуващ цех. Цената за изготвяне на такъв проект е 129 400лв. без ДДС. 1. Тази сума трябва ли да се осчетоводи към преките разходи за изграждане на ДМА или може да се осчетоводи като текущ разход?

2. Ако след осчетоводяване на сумата като пряк разход за изграждане на ДМА, но впоследствие ръководството реши, че няма достатъчно средства за самофинансиране и строителство по проекта, възможно ли е съгл Решение на едноличния собственик сумата да се осчетоводи като текущ разход, тъй като направените разходи 129 400лв. няма да донесат бъдеща изгода?

Благодаря предварително.


Отговори

 • Здравейте,

  без значение по кои счетоводни стандарти се изготвят отчетите на дружеството - дали национални или международни, и в двата случая следва да отчете разхода по хонарари към архитекти в себестойността на ДМА.

  Относно втория въпрос, ако решите да се придържате към стандарта не би било редно да отичтате този разход като текущ. Още по - малко без значение как ще го осчетоводите, този разход вече ще е платен и няма по никакъв начин да повлияе на платежоспособността на едноличния собственик.

  - За справка: НСС 16 - т.4.1, буква Д


  Поздрави,
  Иван Георгиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->