Задай въпрос тук
   Потребител

Осигуряване по реда на КСО на физически лица продаващи ток на енергодружестваФизическо лице, производител на електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала от 5 квт, изградена в собствен имот, има сключен договор с Енерго - Про за изкупуване на произведената електроенергия. За една година прихода, който ще получи е около 1 400 лв.

Какви са задълженията на лицето относно деклариране на дохода и внасяне на осигуровки?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->