Задай въпрос тук
Михаела Михайлова Михаела Михайлова Потребител

Пропуснато начисляване на амортизацияЗдравейте!

При изготвянето на ФО на Бета АД за 2007г е установено, че през 2006 е пропуснато начисляване на амортизация на производствено оборудване в размер на 40 000 лв. Някои данни от отчета за доходите, баланса и отчета за промените в собствения капитал преди коригиране на грешката показват следното: (сумата е в хиляди лв)

общо приходи за 2007 920 за 2006 800
общо разходи, вкл. за амортизация за 2007 (620) за 2006 620
счетоводна печалба за 2007 300 за 2006 180
разходи за данъци(10%) за 2007 (30) за 2006 (18)
текуща печалба за 2007 270 за 2006 162
осн. капитал за 2007 50 за 2006 50
балансова ст-ст на оборудването за 2007 240 за 2006 300
неразпр. печалба към нач. на периода за 2007 192 за 2006 30
финансов резултат към края на периода общо за 2007 462 за 2006 192
задължения към бъджета вкл. данък върху дохода за 2007 120 за 2006 72

Съставих следните статии за коригиране на грешката:
Дт 603 Кт 241 40 000
ДТ 611 Кт 603 40 000
Дт 241 Кт гр.20 40 000

Как ще се променят показателите по-горе след корекцията?Отговори

  • Здравейте,

    Промяната в амортизациите ще доведе до увеличаване на разходите, намаляване на счетоводната печалба и намаляване на неразпределената печалба.
    Искам обаче да обърна внимание, че няма да можете да ползвате тези разходи за счетоводни цели, защото законът не го позволява. До колкото разбирам искате да ползвате алтернативния подход за коригиране на грешка, тоест да отчетете разхода в текущата година, а не да коригирате отчетите назад във времето. Въпреки всичко ЗКПО не позволява тези разходи да се ползват в годината, в която са отчетени, тоест няма да си намалите корпоративния данък в тази година.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->