Задай въпрос тук
Mariana Krumova Mariana Krumova икономист

Туристическа услуга и ДДСПри организация и провеждане на дву- и три-дневни квалификационни семинари /по програма, утвърдена от МОН/ се осъществява и настаняване в хотел, наемане на зала, а понякога и транспорт до съответното място, където се провежда мероприятието. Дружеството ни определя обща цена за едно лице за цялата услуга. Стойността на самото обучение представлява сравнително малка част от общата цена. Тъй като прилагаме режим на облагане на маржа и данъчната ставка е еднаква /20%/, необходимо ли е за цената на обучението да се издават отделно фактури с начислен ДДС.


Отговори

 • Здравейте,

  Туроператорите документират извършените от тях доставки на обща туристическа услуга и хотелско настаняване, включително получените авансови плащания по такива доставки, с издаването на фактури и известия към фактури, в които не се посочва данък.
  Фактурите се издават в срок до 5 дни от датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане) или от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а известията към фактурите - в срок до 5 дни от изменението на общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката.
  Фактурите и известията към фактурите се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на Дневник Продажби.
  За доставките на туристически услуги туроператорът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона, който не се включва в дневника за продажбите.
  Отбелязвам, че за целите на ДДС “туроператор” и “туристически агент” са понятия по смисъла на Закона за туризма (ЗТ), но независимо дали туроператорът и туристическият агент са регистрирани по реда на ЗТ, или не.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->