Камелия Харизанова Камелия Харизанова Потребител

Промяна в стойността на ДМАЗдравейте,

През 2017 г. е закупен ДМА, който е въведен в експлоатация веднага. Няколко месеца по-късно е направено подобрение, с което се учеличава производителността на актива. Срокът на ползване на актива не се променя. Подобрението е направено, като към актива е добавена още една част, стара част не е махана. Активът не е изваждан от употреба, за да се направи подобрението.

Следва да увеличим стойността на актива. Имаме право да го направим съгласно СС4 и съгласно чл. 57 от ЗКПО. Не се налага да приложим СС8, защото всичко се развива в 2017 г.

Ако активът има следните параметри:
- Амортизационна норма - 50%.
- Първоначална счетоводна амортизируема стойност - 2400 лв.
- Първоначална данъчна амортизируема стойност - 2400 лв.
- Стойнност на подобрението - 2400 лв.
Как следва да се изчисли данъчната и счетоводната амортизация за 2017 г. след промяната в резултат на подобрението?

Благодаря предварително за помощта!Отговори

 • Здравейте,

  Не сте дали различни счетоводни и данъчни амортизационни норми, така че предполагам, че са равни.

  В описания от вас случай счетоводните и данъчните амортизации са равни. Понеже няма посочени конкретни дати в казуса няма как да посочим конкретни изчисления, но това в случая е без значение. Трябва да се съобрази, че от датата на първоначалното придобиване до датата на подобрението ще се начислят амортизации само за първоначалната стойност, а след това ще се начисли амортизация и за подобрението.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Здравейте,

  Благодаря за бързия отговор. Бих искала да помоля за отговор на още един въпрос.
  Счетоводната и данъчната амортизация са равни.
  Ако активът е вкаран в употреба от февруари, а промяната е направена през месец юни, в такъв случай как следва да се изчисли амортизацията?

  Колебанията идват от това, че ако приложим формулата от чл. 58, ал. 3 от ЗКПО, на края на периода на използване на актива, при отписването му, няма да бъде амортизирана цялата стойност:

  Данъчна амортизация за 2017 г. = (2400 лв. х 50% х 4 месеца/12) + (4800 лв. х 50% х 7 месеца/12) = 1800 лв.
  Данъчна амортизация за 2018 г. = (4800 лв. х 50% х 12 месеца/12) = 2400 лв.
  Данъчна амортизация за 2019 г. = (4800 лв. х 50% х 1 месеца/12) = 200 лв.
  Общо: 4400 лв. • Здравейте,

  Моят съвет е да третирате подобрението просто като отделен актив. И по този начин ще амортизирате два отделни актива. Ако и за двата приложеите 50% годишна норма. то тогава еидният ще бъде напълно амортизиран през Февруари 2019, а другият през Юни 2019.

  Поздрави,
  ДИмитър Пашов
 • Здравейте,

  Благодаря за оказаното съдействието.
  Обмислях тази възможност, но за съжаление подобрението самостоятелно е напълно неизползваемо. Няма възможност и да се третира като текущ разход.
  Явно ще се наложи да преобразуваме финансовия резултат в края на периода.

  Хубава и спокойна вечер от мен.
 • Здравейте,

  Никъде в счетоводните стандарти не се споменава, че даден ресурс трябва да може да се използва самостоятелно, за да се каже, че е актив. Условията за признаване на дълготраен актив са две. 1) Да имаме бъдещи икономически ползи и 2)Да можем надеждно да го оценим.
  Мисля, че вашето подобрение отговаря и на двете, така че нямате никакъв проблем да го заведете като отделен актив.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->