ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Отразяване на вземания и задължения с изтекла давностИмам фирма, в която има задължение 320 720 лв. с изтекъл давностен срок повече от 10 години и вземане 5 247 с изтекъл давностен срок повече от 10 години.

Къде трябва да ги отразя в декларацията по чл.92 за 2017 г.?Отговори

 • Здравейте,

  При изтичане на давностния срок на задълженията ( 3 или 5 години), независимо дали се отписват за счетоводни цели, за данъчни цели следва да се обложат, т.е. да се посочат в увеличение на резултата. След като не сте отписали задълженията с изтекъл давностен срок, то при отписване сега ще генерирате приход, който не следва да преобразувате в ГДД.

  Относно несъбрани вземания от повече от 10 години – чисто счетоводно тези суми следва да са обезценени, очевидно няма никакъв шанс да бъдат събрани. Няма такова данъчно задължение, но съгласно счетоводните стандарти ( националните и международните) този актив следва да се тества поне веднъж годишно са обезценка – каква е вероятността да бъдат събрани. При изтичане на давностния срок или при отписването на вземания, за които не е правена преоценка преди това, няма да се наложи да се правят никакви преобразувания в ГДД.
  Ако сте обезценявали (отчитали разход) вземанията преди изтичане на давностния срок и тогава сте преобразували финансовия резултат, в посока увеличение, т.е. непризнаване за данъчни цели на разхода за обезценка, то при изтичане на давностния срок имате право в тази или някоя от средващите години да признаете данъчния разход, т.е. намаление на финансовия резултат.
  Съгласно предоставената инфорация, няма да има необходимост да правите преобразувания, по отношение на вземанията.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Диян Драгоев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->