Zoya Stamatova Zoya Stamatova Потребител

Отчитане на получена фактура от Англия за продажби по електронен пътМоля за помощ при следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор с английска фирма за продажба на софтуерни продукти. Продажбите се извършват от сайт на английската фирма за сметка на българската фирма. На 1-во число Английската фирма издава ф-ра, в която посочва реализираните продажби пр.:1000 евро, 200 евро удъжан ДДС за Обединеното кралство и ЕС и 100 евро комисионна и превежда на българската фирма 700 евро. За извършените продажби бълг.фирма издава ф-ра (1000 евро), без да начислява ДДС (чл.21 ал.2), фактурата се включва в дневника за продажби и VIES декларацията. За начислената комисионна издава протокол по чл.117, който се включва и в двата дневника, а удържаният ДДС в ЕС и ОК, се отчита като Други разходи не се включва в дневниците.

Според Вас правилно ли са отразени стопанските операциите?


Отговори

 • Здравейте,

  Според мен схемата е доста сложна и донякъде неправилна.
  На пъурво място, Британското ДДС включено ли е в тези 1000 евро или не?
  На второ място, Английската фирма Ви и звършва услуга, за която Вие и дължите комисионна. За тази услуга трябва да им поскате фактура и на нея да самоначислите български данък по чл. 117.
  На трето място, не разбирам защо Британското ДДС го отчитате като данък в България.
  Според мене е редно да си прегледате бизнес можела по тази сделка.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Здравейте,
  1.За реализираните продажби(услуги по ел. път-1000 евро), българската фирма издава фактура на английската(рег. за целите на ЗДДС в Англия с ДДС № GB...), за което не начислява ДДС. Издадената фактура посочваме в дневкока за продажби и изготвяме VIES декларация.
  2.Във фактурата, която получваме от английската фирма има начислени такси за извътшената услуга - 100 евро, за което издаваме протокол по чл.117 ЗДДС и го включваме в дневниците за покупки и продажби.
  3.Във фактурата на английската фирма има посочен данъкът за ДДС в ЕС и ОК, начислен и внесен от английската фирма за реализираните продажби от нейно име, като в договорът с бълг.фирма има клауза, че тези данъци ще са за сметка на бълграската фирма. За това тези данъци българската фирма ги отчита като други разходи и не ги отразава в месечната декларация по ЗДДС.
  Според мен договореният модел е: продажби от собствено име за чужда сметка. При така описания модел, правилно ли се отчитат стопанските операции?
 • Здравехте,

  С тези допълнения, да, осчетоводяванията са ОК.

  Друг е въпроса защо сте приели ДДС-то да го покривате вие, при положение, че Английската фирма ще си го върне.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Благодаря за бързият отговор.
  Не мога да кажа, защо уптавителя е дговорил по този начин клаузите в споразумението. Въпрос на управленско решение.

  Според ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->