Задай въпрос тук
Mishel Mishel Потребител

ГДД по чл.50+ ТД+ГД+Доход от чужбина + ОбещетениеФизическо лице трябва да подаде ГДД по чл.50 има служебна бележка за дохода за 2017 по трудов.договор има също сметки за изплатени суми по 3бр.граждански договор .Лицето е работило през 2017 в чужбина - 3месеца ,но с ПИК по данъчно осигурителнта сметка не са вижда доход и също така получава от борсата обещетение през 2017г. .Въпросът ми е трябва ли да се включи в ГДД по чл.50 дохода от чужбина и обещетенито от България ?


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->