Цвета Виделова Цвета Виделова счетоводител

брак на цветя/рязан цвят/При търговия с цветя/ внос/ се реализира много брак, тъй като стоката е малотрайна. Мога ли да се обоснова за брак, така че да не се дължи ДДС върху стойността му? Къде мога да намеря срокове на трайност на цветята и ако няма какво да предприема?


Отговори

  • Здравейте !

    Нормативната база във връзка с брак на стоки поради изтичане срока на годност е уредена в чл.79, ал.1 и чл.80, ал.2 от ЗДДС и чл.28 от ЗКПО.

    Когато няма утвърдени нормативи се прилагат фирмени стандарти. Трябва да се изработят собствени стандарти за брак, да се утвърдят от Управителя и да се прилагат. Трябва да има и Протокол от Общото събрание, където да се вземе решение за периодично бракуване, според утвърдените фирмени стандарти. За всяко бракуване трябва да има Заповед за брак от Управителя и Протокол за извършеното бракуване.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->