АННА СТОЯНОВА АННА СТОЯНОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

таксиметров превозИма следния въпрос.ЕТ извършва таксиметров превоз за своя сметка,като има договор с фирма Едно евро която е лицензиран превозвач.Сумата за данък таксиметров превоз се дава на превозвача от ЕТ,който я внася в общината от свое име.

Интересувам се кое приложение трябва да попълня в декларация по чл.50 приложение №2 или приложение №7


Отговори

 • Здравейте,

  Приложение №2 - във връзка със създаденото ново специфично данъчно облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в облагаемия доход на едноличните търговци не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности които се облагат с този вид данък.
  Поради това в Част ІІІ на редове 4 и 5 се посочват и приходите съответно разходите, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване от дейности, които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по ЗМДТ.
  Приложение №7 - касае декларирането на доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници на едноличните търговци, данъчно задължени лица, които в колона 3 на Част II се посочват с код 741, а размерът им се декларира в колона 4. Вписването на тези доходи в Приложение № 7 е само информативно и най-вече с цел да се определи окончателният размер на осигурителния доход на тези лица.
  Казано накратко, за доходите си от таксиметров превоз попълвате приложение 7, а за доходи от друга дейност попълвате приложение 2, като в част ІІІ посочвате приходи и разходи свързани с таксиметров превоз.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->