Mishel Mishel Потребител

Акт обр.19 и оригинална фактураФирма чрез възлагане извършва строителна дейност на собствена обществена сграда за собствени нужди.Всички разходите за сградата се отчитат директно и се натрупват по сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА ,по 613 се прави аналитичност без да се използва гр.60.

Строителят завършва СМР и пуска на една и съща дата:

1.акт образец 19

2.оригинална фактура

т.е заедно с акт образец 19 се издава и оригинална фактура и се прави плащане по фактурата.

Осчетоводяването на фактурата за СМР пак ли трябва да стани през сметка

Д-Т 613 Разходи за придобиване на ДМА

Д-Т 4531

К-Т 401?Отговори

  • Здравейте,

    След като сте избрали да не използвате разходни сметки, а директно натрупвате разходите в сметка 613, то тогава можете да приложите този подход и със СМР-то. Искам само да отбележа, че след като не минавате през разходните сметки, то не следва и да правите корекция в ОПР-то в графа "Разходи за придобиване на активи по стопански начин", защото реално не сте отчели разходи.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->