Б. Т. Б. Т. Потребител

Приход от продажба на недвижим имотЗдравейте,
Фирма, регистрирана по ДДС ще продава на физическо лице недвижим имот. Направен е предварителен договор и плащането ще е на отделни вноски, като имотът ще се предостави за ползване на лицето, а прехвърлянето ще стане след изплащане на вноските.

Дали трябва веднага да се отчете целия приход от продажбата или това ще стане след прехвърлянето на имота? За всяка вноска ще се издава фактура и ние като авансово плащане ли да я третираме? Кога следва да отпишем имота?Отговори

 • Здравейте,

  Дружеството по националните или по международните счетоводни стандарти се отчита?

  Поздрави,
  П.Лазарова
  • 26 Mar 2018 20:47
  • Б. Т. (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  Дружеството е по националните счетоводни стандарти. Бих искал също да разбера отговора на въпроса ако е по международните стандарти. Благодаря предварително!

  Поздрави!
 • Здравейте,

  Необходима ми е още малко информация във връзка с Вашия казус:
  1. Какъв е срокът на договора?
  2. Купувачът има ли право да анулира покупката съгласно Договора?

  Поздрави,
  Петя Лазарова
  • 27 Mar 2018 22:56
  • Б. Т. (Потребител)
  • 1
  Здравейте,

  Договорът е направен на 200 вноски по 500лв. като има вариант и за погасяване на по-големи суми. Мисля, че не може да анулира договора. Мен ме интересува как да отчетем прихода. Дали да е изцяло за сумата по договора или за всяка вноска да отчитаме приход.

  Поздрави!
 • Здравейте,

  Въпросите, които попитах допълнително бяха, за да определим какъв е характерът на сделката и от получената информация според мен, става дума за Финансов лизинг. Тъй като са налице условията за него по стандарт 17, а именно : имотът е предоставен за ползване и има също така опция за придобиване – налице са 2 от критериите за Финансов лизинг. Така че, следва да се съобразим с национален счетоводен стандарт 17 .
  От гледна точка на признаване на прихода:
  Дружеството като лизингодател отчита вземане в размер, равен на общата сума на лизинговите плащания (брутната инвестиция в лизинговия договор по смисъла на стандарта). Разликата между общия размер на лизинговите плащания и справедливата стойност на отписания актив се признава като финансов приход за бъдещи периоди. Признаването на лихвен приход през отделните периоди става в същото съотношение, в което се намира дадена лизинговата вноска към общия размер на общото вземане в началото на договора.
  Лизингодателят осчетоводява вземане в размер на брутната инвестиция в договора . Разликата между брутната инвестиция и справедливата стойност на актива се признава като приходи за бъдещи периоди по следния начин:
  Дт с/ки за Вземания по финансов лизинг
  Кт с/ки за ДМА
  Кт с/ки Приход
  Кт с/ки за Приходи за бъдещи периоди

  Разликата, ако бяхте по МСС при отчитането е, във връзка с лихвата. По МСС, няма приход за бъдещ период - лихвата се отчита само текущо като Приход от лихви.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Петя Лазарова
  • 04 Apr 2018 18:31
  • Б. Т. (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  А с ДДС как стои въпросът? Трябва ли с първата фактура да се начисли цялото ДДС или на всяка вноска поотделно?

  Поздрави!
 • Каква е тая абсурдна статия?!:
  "Дт с/ки за Вземания по финансов лизинг
  Кт с/ки за ДМА
  Кт с/ки Приход
  Кт с/ки за Приходи за бъдещи периоди"
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->