Задай въпрос тук
Ваня Александрова Ваня Александрова Потребител

Отчитане продажба на лотарийни билети от търговска фирма /ЕТ/ЕТ се занимава с търговия на дребно /хранителни и нехранителни стоки/. Тази фирма купува лотарийни билети от друга фирма /ELD/ по цени с номиналната стойност на билетите и ги продава пак на тази цена. Изплаща печелившите билети /до 100 лв/ от собствената каса, след което същата сума се възстановява от доставчика на билетите /без документ, а срещу печеливш билет/. За услугата фирмата пуска фактура за извършената услуга /процент от продадените билети/, която й се заплаща по банков път. Стойността на продадените билети за месеца са отразени в месечната лента, като сума без ДДС, тъй като тези сделки не се облагат. Освен месечните операции за облагаеми и необлагаеми продажби, какви други счетоводни операции трябва да се направят - например за печалбата от тази дейност или трябва и други операции?Отговори

-->