Mishel Mishel Потребител

Подаване на отчети за фирма с приход до 500 лв.Фирма има приход 100 лв. Няма разходи за 2017г. ГДД по чл.92 подава и плаща 10лв. КД. ГОД статистика подава Приложение 11, че е осъществявало дейност, но прихода и разхода за дейноста са под 500лв. - не подава ОПР, баланс и др. отчети. АВ - подава до 31.12.2018 Проложение 11 статистика + Г2 + декларация по чл.13, ал.4. Това ли подава като отчети тази фирма?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно допълнителните разпоредби на ЗС от 01.01.2017 г. се изясни какво означава понятието “Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период”. Това са тези предприятия, които:

  1.през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон
  2.през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  3.не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  4.не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

  Дадено предприятие попада в обхвата на горната дефиниция, ако едновременно е изпълнило всички посочени критерии. Само тогава ще се счита, че то не е осъществявало дейност.

  След като в случая е имало приходи ,както по-горе се казва, не е изпълнило всички условия за предприятия без дейност. Следователно би следвало да публикува и съответните според размера на съответното предприятие елементи на ГФО .


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Диян Драгоев
  • 02 Mar 2018 19:52
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Искате да кажите ,че в АВ трябва да публикува всички отчети ОПР ,Баланс до 30.06.2018 а не само Приложение 11+ Г2 до 31.03.2018.затова че има приход до 500лв
  • 03 Mar 2018 00:15
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Въпросът ми е свързан с това коя отметка да отбележа в декларацията от НСИ за неактивност на фирмата: 1-не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството; 2- е осъществявало дейност, но приходите и/или разходите за дейността са под 500 лв.или трябва да подам ГОД в статистика с всички отчети ОПЕ ,баланс и т.н
 • Здравейте,

  както колегата е написал, след промените в ЗСч има легално определение за фирми без дейност. Тъй като Вие сте отчели облагаеми приходи по приложимото законодателство, вие не попадате в категорията "дружества, неосъществавали дейност по смисъла на Закона за счетоводството".
  Тъй като вие сте отчели приходи, но техният размер е под 500 лв., Вие не можете да попълните ГОД, тъй като той се попълва в хиляди лева. Именно поради този факт има изменение в чл. 20 от Закона за статистиката, от което следва, че за вас възникват две задължения:
  1. вие следва да подадете ГДД по чл. 92 от ЗКПО, както и
  2. Декларация (Приложение 11), в което да отбележите, че дружеството е осъществявало дейност, но приходите и/или разходите за дейността са под 500 лв.

  За справка:
  §1, т.30 от ДР на ЗСч
  чл. 39, ал. 9, т.2 от ЗСч
  чл. 20 от Закон за статистиката

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->