Задай въпрос тук
Живко Накев Живко Накев Бизнесмен

Дължими данъци при продажба на фотографииУважаеми господа,

Работя на трудо договор и съм социално осигурен. Същевременно като хоби се занимавам с фотография и бих желал да подавам част от своите творби на частни лица, издателства и евентуално юридически лица, на този етап без сключване на предварителен договор. Продажбите бих осъществявал като частно лице, без възможност за издаване на фуктара. Във връзка с това маля за разяснение:

1. Когато продавам авторска творба на юридическо лице какъв документ аз трябва да издам / подпиша за да има то оправдателен документ за разхода?

2. Когато продавам авторска творба на физическо лице, необходим ли е някакъв документ, в да се посочва сумата?

3. Върху получените от мен суми какви данъци дължа, кога са дължими, как се декларират?

4. Трябва ли в такъв случай да се регистрирам и като самоосигуряващо се лице, въпреки че в момента имам трудови правоотношения?

Благодаря за Вашето съдействие

С уважение

Живко Накев


Отговори

 • Здравейте, г-н Накев,

  Пред Вас стоят две възможности - или да регистрирате фирма, или да регистрирате себе си като лице, упражняващо свободна професия.
  Всяко лице, което упражнява свободна професия за своя сметка, трябва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

  В българското законодателство липсва изчерпателен списък на свободните професии. В закона за облагане доходите на физическите лица е дадено определение, което можете да ползвате за да разберете попадате ли в кръга на лцата извършващи такава дейност:

  "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
  а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
  б) не са регистрирани като еднолични търговци;
  в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

  Ако попадате в кръга на изброените, то имате задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.
  В 7 дневен срок от регистрацията Ви в гореспоменатия регистър, следва да се регистрирате в НАП като самоосигуряващо се лице и да внасяте осигуровки върху избрата сума.

  Когато продавате своите произведения, може да издавате фактури за тях. Това ще е документа доказващ продажбата.

  Вашите доходи ще се декларират в срок 30.04. 2019, ако приемем че през 2018 сте извършвал дейност.Декларирането става с подаване на Годишна декларция по чл. 50- по електроен път или лично. Върху всички продажби дължите данък.

  Относно осигуряването, няма пречка да се осигурявате като самоосигуряващо се лице едновремено.
  Обръщам внимание, че ако работодателят Ви осигурява на 2 600лв. тоест максималният праг, осигуряването има по-различно третиране.

  Желая Ви хубав ден!

  Поздрави,

  Лилия Веселинова.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->