Цветелина Цветанова Цветелина Цветанова счетоводител

Декларация за неактивност на фирмаИмам регистриран по ЗЗД консорциум, който през 2017 г, няма дейност, но има активна банкова сметка, по която има начислени такси. В такъв случай то ще попадне ли в обхвата на чл. 1, ал. 1 т.7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки?

Въпросът ми е свързан с това коя отметка да отбележа в декларацията от НСИ за неактивност на фирмата:
1 - не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството;
2 - е осъществявало дейност, но приходите и/или разходите за дейността са под 500 лв.Отговори

 • Здравейте,

  след последните промени в Закона за счетоводството в ГОД, който се подава съгласно Закона за статистиката се въведе тази нова бланка, в която можете да изберете една от двете хипотези, изброени от Вас по- горе.

  Според практиката до момента, Вие следва да попълните първата клетка "Не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството", когато дружеството не е осъществявало никакви сделки през цялата 2017г. Съгласно последните промени в Закона за счетоводството, който влизат в сила от 01.01.2018г. дружества без дейност са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
  а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,
  т.е. ако дружеството има само открита банкова сметка, по която банката начислява лихви, както е във Вашия случай, и не сте отчели дори 1 стотинка приход, съгласно приложимото законодателство, то тогава Вие попадате в определението за дружество без дейност, от което следва:
  1. За вас не възниква задължение за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, тъй като Образец 1010а отпадна;
  2. За вас не възниква задължение за подаване на ГОД, а единствено декларацията, която сте посочили горе, като следва да отбележите първата от двете възможности;
  3. За вас не възниква задължение за публикуване на ГФО в ТР, а само да подадете декларация, която може да бъде и в свободен текст, тъй като все още няма приета бланка, че дружеството не е извършвало дейност през 2017г. Такса за подаване на декларацията в Агенция по вписванията не се събира.

  Колкото до втората възможност, която сте посочили, тя следва да се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността. Тоест в тази хипотеза дружеството е извършвало дейност, следва да подава ГДД по чл. 92 и да декларира финансов резултат, следва да подаде и ГОД, отчитайки че приходите и разходите му за 2017г. са под 500 лв.

  За справка:
  §1, т.30 от ДР на ЗСч
  чл. 39, ал. 9, т.2 от ЗСч
  чл. 20 от Закон за статистиката

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздарви,
  Станислав Колев
 • Благодаря Ви за отговора! Лек и успешен ден!
  • 02 Mar 2018 16:10
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Само да попитам какво значи следва да подаде ГОД,нали това дружество подава Приложение 11 и казва че има приход или разход до 500лв.не свършва ли всичко с това.Приключваш отчета взимаш вх.номер попълваш ГДД по чл.92 и после какво подаваш в АВ?
  Не подаваш ли Приложение 11+Г2+Декларация по чл.13 Ал.4 до 31.03.2018 или попадаш в хипотеза да публикувал затова че имаш приход или разход ОПР,баланс и Т.н. До 30.06.2018
 • Здравейте,

  Моля разгледайте линка по-долу, в който има статия, която съм писала, във връзка с предприятия, които не са осъществявали дейност през 2017 г.:

  http://www.bulmar.com/bg/publikacii/novi-oblekchenija-za-predprijatija-bez-dejnost

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • Аз също имам фирма, която е осъществявала дейност, но приходите и разходите й за 2017 година не надвишават 500 лева.Подадох Приложение 11 в статистиката и ГДД в НАП. В момента се чудя какво да подам в Търговския регистър. Приложение 11 + Г2 + декларация по чл.13 до 31.03.2018г. или Баланс и ОПР в левове + Г2 + декларация по чл.13 + Протокол от общото събрание за разпределението на финансовия резултата за 2017г. Никъде не намирам окончателен отговор на този въпрос, а ако срокът е до 31.03.2018г. не искам да пропускам срокове.
 • моля за пояснение : за ЕООД с чуждестранно участие

  1. Поради пропускане на срока 31 март за подаване на декларация в агенцията , има ли удължаване на срока за подаване на документите ?

  2.Ако няма удължаване на срока , може ли счетоводител с пълномощно, да представи нулев отчет в срок до 30 юни?
 • Здравейте, г-н Пейчев,

  Ако не сте спазили срокът за подаване на декларацията, за дружествата, неосъществявали дейност, си остава общото задължение за обявяване на ГФО което е регламентирано в чл.38 ал.1, т.1 от ЗСч - подават ГФО в срок до 30.06 2018г. Така счетоводител, в качеството си на съставител на финансови отчети, може да представи отчет като приложи съответното пълномощно.  Поздрави,
  П.Лазарова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->