Потребител

лишаване от допълнително материално стимулиранеРаботодателят ми със своя заповед от 10.07.2017 г. лиши мен и двамата ми подчинени от допълнителното материално стимулиране, посочено в трудовия договор с точна сума. Мотива в заповедта е забавено изпълнение на задачите, но не ми е налагано дисциплинарно наказание, нито е извършвана проверка. В заповедта му не е посочен срок и бях лишен от ДМС до края на годината. Със заповедта бях запознат устно от отдел Кадри. С втора заповед от същата дата с мотив забавено изпълнение бях лишен и от 13 заплата. Отново без дисциплинарна проверка и наказание.

Считано от 30.12.2017 г. бе прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328 ал.1 т. 10 б от КТ с причини "след като работникът е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст". Въпросът ми е имам ли правно основание да претендирам за неполучените суми за допълнително материално стимулиране?


Отговори

 • Здравейте. Моля за малко информация:
  1.Цитирайте как точно е формулирано правото Ви на ДМС в договора.
  2.Доколкото е възможно ще ми е необходим точният текст и правното основание на заповедта, с която сте лишен от ДМС. Също и времетраенето на въпросната заповед!Кои точно задачи и в какъв срок е приключило изпълнението на същите!
  3.Същото се отнася и до 13-тата заплата.
  Връчени ли Ви са копия от въпросните заповеди,подписали ли сте ги и вписана ли е в тях датата на подписване, от която тече възможността да ги оспорите пред работодателя писмено !!! чл.210 от КТ.
  4.Действително ли се намирате в хипотезата на чл. 328 ал.1 т. 10 б от КТ-работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст; Сте ли от края на 2017 г пенсионер. Ако да - вписани ли са във въпросната заповед за прекратяване на трудовото Ви правоотношение полагаемите се обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ от 2 или 6 брутни трудови възнаграждения ?!

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->