Ива Цанева Ива Цанева Потребител

Протоколи по чл.117 ЗДДСЗдравейте!Във връзка с командировка на наш служител възникнаха няколко въпроса:

1.Закупен самолетен билет от Холандска авиолиния с регистрация по ДДС. Полетът е с дестинация Румъния-Амстердам, т.е. не се осъществява над страната.Следва ли да се начисли ДДС с протокол по чл.117 с нулева ставка или ставка 20%?

2.За ползвана транспортна услуга за превоз на пътници ни е издадена фактура по чл.29 ал.1 ЗДДС.След като доставчика на услугата е фирма, регистрирана по ДДС и установена на територията на страната, възниква ли задължение за получателя по доставката да си самоначисли ДДС с нулева ставка или фактурата се отразява само в дневника за покупките като фактура без право на ДДС?

3.За резервация на нощувка е ползвана онлайн платформа Airbnb Ireland с валиден VAT номер в Ирландия. От същият доставчик получаваме фактура за такса за обслужване за ползване на онлайн платформата.Същата е в български лева и с начислен 20% ДДС. Следва ли тази фактура да се третира като Вътреобщностна услуга и да се самоначисли ДДС с протокол?


Отговори

 • Здравейте,
  Не сте уточнили, но допускам че Вашето дружество е регистрирано по ДДС

  По първи въпрос:
  Имате задължение да издадете протокол и да си самоначислите 0% ДДС, тъй като при доставката на услуги мястото на изпълнение се определя от критерия дали получателят е данъчно задължено лице регистрирано по ДДС. Във вашия случай Вие покривате този критерий, поради което мястото на изпълнение е в България;

  По втори въпрос:
  Нямате задължение да издавате протокол, а фактурата се отразява в Дневника за покупки. По принцип международния транспорт е облагаема доставка с нулева ставка и тя е с право на данъчен кредит, но ефективно такъв не се начислява съответно не се ползва, така че практически няма значение къде ще я включите.

  По трети въпрос:
  Щом във фактурата има начислен ДДС тогава нямате задължение да си самоначислявате данък.

  Поздрави,
  Методи Христов


 • Здравейте!Много благодаря за оказаното съдействие!Да, дружеството е регистирано по ДДС.
  Относно първият въпрос и отговор мястото на изпълнение при получена услуга по превоз на пътници не се ли определя по правилото на чл.21 ал.4 т.2 от ЗДДС - мястото, където се осъществява транспорта, пропорционално на реализирания пробег?Понеже в случая нямаме реализиран пробег над страната, мястото на изпълнение не е ли над всички други територии, през които преминава превозът, пропорционално на изминатите километри? Когато превозвачът не е установен на територията на България и превозът не преминава през страната ни, това не е ли липсата на кумулативност на обстоятелства по чл.82 ал.2 т.3 ЗДДС/по отношение на място на изпълнение на територията на страната/, което не поражда необходимост от съставяне на Протокол по чл.117 ?
  Благодаря Ви, предварително!
 • Здравейте,

  Ако действително мястото на изпълнение не е на територията на страната, то тогава не сте длъжни да издавате Протокол по чл. 117.

  Поздрави,
  Методи Христов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->