Жанет Стоянова Жанет Стоянова пенсионер

Граждански договор с пенсионер и ЗЗОГраждански договор с пенсионер за определени дни от месеца и възнаграждение по-малко от минималната месечна заплата дължи ли здравноосигурителни вноски и на каква база се изчисляват? Задължително ли е подаването на декларация-образец 1 в този случай?Отговори

 • Здравейте,

  За получаващите пенсии, които полагат труд без трудово правоотношение, се внасят здравноосигурителни вноски, ако полученото от тях възнаграждение за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната след намаляването му с разходи за дейността в размер 25 на сто.
  От написанато по-горе следва да се обобщи, че ако лице-пенсионер получава месечно възнаграждение равно или по-голямо от минималната работна заплата, след приспадане на НПР – то трябва да внася здравни осигуровки и по желание, може да се осигурява и за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В случай, че получава месечно възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, след приспадане на НПР – няма задължение за внасяне на осигуровки. Авансов данък се дължи във всички случаи.
  Имате задължение да подадете декларация по чл.55 за да удържите данък, а осигуровки няма да има.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->