Задай въпрос тук
Ива Цанева Ива Цанева Потребител

Дата на данъчно събитие при ВОПЗдравейте.

Фирма има ВОП на стоки от Германия. Датата на фактурата е 31.01.2018, като на същата дата стоките са изпратени от Германия. Условията на доставка са DAP. Стоките са получени от дружеството на 07.02.2018г. Коя е датата на данъчното събитие? Протоколът по чл.117 - в 15-дневен срок, считано от коя дата 31.01 или 07.02?Отговори

  • Здравейте,

    По силата на чл. 63, ал. 3-5 ЗДДС при вътреобщностните придобивания данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие - при положение че фактурата е съставена преди тази дата. Същевременно при ВОП данъчното събитие възниква на датата, на която би настъпило данъчно събитие при доставка на територията на страната (чл. 63, ал. 1 ЗДДС). Или по правило придобиването настъпва на датата, на която е прехвърлена собствеността върху стоката. Във Вашия случай транспортът е за сметка на доставчика и придобиването на правото на собственост става с предаването на стоките на купувача на територията на България т.е. датата на данъчното събитие по конкретното ВОП ще е тази, на която получавате стоките - 07.02.2018г. Това ще е и датата на изискуемост на данъка за ВОП, тъй като фактурата за сделката е вече издадена преди това (на 31.01.2018г.). От нея тече 15 дневният срок за съставяне на протокол по чл. 117 от закона (ал. 3 от чл. 117), т.е. издаването трябва да стане в периода 07.02.2018г. - 22.02.2018г. включително. Документът подлежи на включване в дневника за продажбите за периода на издаване, а в дневника за покупките - в този или в един от следващите 12 данъчни периода.

    Поздрави,
    Васил Пантев
  • Благодаря Ви!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->