Задай въпрос тук
Свилен Николов Свилен Николов Управител на RockShop.bg / Вносител на скандинавски стоки

Нужда от ДДС регирстрация при заплщане на такси към Amazon, eBay и другиЗдравейте,

Ако фирмата извършва дистанционни продажби е ЕС чрез различни платформи за електронна търговия, но все още не е достигнала праг за регистрация по ДДС, възниква ли нужда от регистрация по ДДС заради факта, че заплаща такси към тези платформи и това се явява ползване на услуга от доставчик извън страната?Отговори

 • Здравейте,

  Всички облагаеми доставки на стоки, които се намират на територията на страната при започване на превоза или изпращането им към получателя, формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС за данъчно задълженото лице, извършило доставките, независимо от това дали получателите по тях са данъчно задължени или данъчно незадължени лица и дали стоките се изпращат извън територията на страната до територията на друга държава членка или трета страна/територия. При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

  За да са налице дистанционни продажби е необходимо да са налице едновременно следните условия:
  1. Стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
  2. Доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
  3. Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;

  Разбирам, че Вие не сте регистрирани по ЗДДС, което значи, че доставките, които извършвате не може да се класифицират като дистанционни продажби.

  Съгласно ЗДДС на регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. Вие правилно предполагате, че фактурите, които онлайн платформите издават към Вас са за указани услуги (такси и комисионни във връзка с продажби) и трябва задължително да се регистрирате за целите на ДДС съгласно чл. 97а от ЗДДС.

  Приемам, че онлайн платформите не разполагат с регистрация по ЗДДС в България.


  Поздрави,
  Васил Пантев
 • Здравейте,

  Към този момент още не сме започнали тази дейност, като търсим най-добрият вариант за това.

  От вашата теза разбирам, че много преди нуждата от регистрация по чл.97а, възниква нуждата от стандартна ДДС регистрация само поради факта, че дейността е дистанционни продажби и следователно и задължението за регистрация. Иначе каква би била алтернативата?

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->