Пенка Янкова Пенка Янкова потребител

Смърт на собственик ЕТЗдравейте,

Собственик на ЕТ регистриран по ЗДДС почина на 28.01.2018

Подадени и приети в НАП са дневниците и справка декларация по ЗДДС за месец януари 2018 г.

На 29.01.2018 е извършена служебна дерегистрация от НАП.

Дъщерята на починалия поема фирмата и в момента очакваме да получи регистрация от търговския регистър.

Фирмата ще запази стария Булстат.

Въпросът ни е каква е процедурата и срока за регистрацията на новата фирма по ЗДДС .

Как ще се осчетоводяват документите от момента на дерегистрацията до момента на новата регистрация на наследника.

Поздрави


Отговори

 • Здравейте,

  Следва да имате предвид, че при дерегистрация се счита, че към датата на дерегистрацията /29.01.2018 г./ лицето извършва доставка на всички налични стоки и услуги, които са активи по смисъла на ЗСч. и ЗКПО и за които е ползван данъчен кредит. Съответно във връзка с тази доставка, по реда на чл. 27, ал. 5 от ЗДДС, се определя данъчна основа, върху която трябва да се начисли данък, който да се внесе в НАП.
  От 2017 г. има облекчение, което гласи че не е налице доставка, когато общата сума на данъчните основи определена по реда на чл. 27, ал. 5 е до 25 000 лв. включително. Също така няма да е налице доставка дори и данъчната основа да е над 25 000 лв., ако предприятието на ЕТ бъде поето по наследство от лице, което е регистрирано по закона или което се регистрира в срок не по - късно от 14 - то число вкл. на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на починалото лице /за справка чл. 111 от ЗДДС/.

  Във връзка с горното в чл. 132а е регламентирана процедурата за регистрация при наследяване. С тази разпоредба се дава право на наследника да подаде заявление за регистрация в 7 дневен срок от поемане на наследството, но не по - късно от 14-то число вкл. на месеца следващ шестия месец от датата на смъртта на наследотателя. За дата на регистрация се приема датата на връчване на акта за регистрация.

  Така ако лицето се регистрира по горния ред и в съответните срокове то няма да дължи ДДС за наличните към 29.01.2018 г. стоки/услуги, които са активи, а по отношение на стоките/услугите, които е придобило между 29.01.2018 г. и датата на връчването на акта за регистрация ще може да упражни право на данъчен кредит по реда на чл. 74 от ЗДДС /Право на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация/ като след измененията в чл. 75, от тази година лицата нямат задължение да изготвят и подават опис на наличните активи.

  За тези активи е препоръчително при тяхното осчетоводяване ДДС-то да се отчита по отделна разчетна сметка, тъй като то ще бъде упражнено след получаване на акта за регистрацията. В противен случай то трябва да влиза в себестойността на стоката/услугата, тъй като преди регистрацията не е налице право на ползване на данъчен кредит.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->