Задай въпрос тук
Николай Николов Николай Николов Потребител

Преизчисляване на неразпределена печалба във валутаЗдравейте,Имам следния въпрос.ЕООД, което има валутни приходи и съответно касови и банкови сметки в съответната валута (щатски долари). Освен преизчисляването на наличности по валутни сметки (регистриране на печалба или загуба от курсови разлики), за целите на данъчно деклариране и облагане, преизчислява ли се "валутната компонента" по сметка "неразпределена печалба", при условие, че има натрупана такава през годините?Прост пример, който да илюстрира накратко въпроса. Неразпределена печалба за 2015 г. (за целите на примера) 10 000 лв., която е под формата на 5 000 щ.д. (за целите на примера по курс 2.00 лв. за 1 щ.д. към 31.12.2015 г.). Ако тази печалба не е била разпределяна, как влиза в отчета за 2016 г. , ако към към 31.12.2016 г. курсът на щ.д. е 1.50 лв. за 1 щ.д. - остава ли 10 000 лв. или се преизчислява (дебитира се със загубата от курсова разлика на тези 5 000 щ.д. в размер на 2 500 лв.) и се води като равностойността на 7 500 лв., което би съответствало на реално съществуващата наличност от 5 000 щ.д.?Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 23 от закона за Счетоводството е формализирано, че финансовите отчети се изготвят на български език, с арабски цифри и в хиляди левове без значение от приложимата счетоводна база.
  Според МСС 21 и СС 21 Ефекти от промени във валутните курсове: валутата за счетоводното отчитане и представянето на финансовите отчети е функционалната валута (валутата на основната икономическа среда, в която функционира предприятието) т.е. за българските предприятия това е българският лев.
  Във вашият случай, ако сте спазили законодателството е трябвало да формирате текущ финансов резултат в лева, който да прехвърлите в неразпределена печалба лева. На база ефектите от промяна на курса на долара левовата стойност на печалбата ще има различно изражение в чужди валути, но за целите на отчетността тя винаги ще си е формирана и пренасяна в български левове.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • Благодаря!
  С други думи казано, и което е по-важно - да, "валутната компонента", за която говорех, се преизчислява и тази разлика (положителна или отрицателна) се включва в изчисляването на годишния финансов резултат, чрез прехвърлянето на който към неразпределената печалба се отчита промяната в левовата ѝ равностойност.
  В дадения от мен пример, преизчисляването на примерните 10 000 щ.д. води до регистриране на финансова загуба от курсова разлика в размер на 2 500 лв., която включена в годишния финансов резултат дебитира неразпределената печалба с абсолютно същата сума и на практика се отчита новата стойност на валутната неразпределена печалба, която стои в доларова сметка.
  И в двата случая, разпределението на пълната натрупана сума от 5 000 щ.д. като дивидент и плащането на дължимия данък дивидент стават с една и съща сума в щ.д. (разбира се данъкът платен в лв.), която просто има различна левова равностойност в края на двата отчетни периода. Ако в първия случай при разпределяне на дивидент в размер на 5 000 щ.д. при курс 2.00 лв. води до 500 лв. данък дивидент и изплащане на 4 750 щ.д., във втория при новия курс от 1.50 лв. ще довете до 375 лв. данък дивидент и изплащане на същите 4 750 щ.д.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->