РУМЯНА  Димитрова РУМЯНА Димитрова Потребител

За бюро по труда

Здравейте! Искам да попитам правилно ли ще бъде следното. Налага се да се преместя от един град в друг. От фирмата в която работя ще бъда освободена- поради завършване на определена работа. Мисля в новия град да синаправя настоящ адрес и там да се регистрирам в 7 дневен срок в бюрото по труда в града. Благодаря ви предварително!


Отговори

  • Да, регистрирането на безработно лице в Дирекция „Бюро по труда” става по постоянен или настоящ адрес. Имайте предвид, че сте длъжни в срок 7 работни дни от настъпване на промяна, в което и да е от декларираните обстоятелства, включително ако настоящият Ви адрес стане постоянен, да уведомите писмено ДБТ, където сте се регистрирали, като уведомяването се извършва чрез заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (чл. 14, ал. 3 от ППЗНЗ - Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок 7 работни дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства да уведомят дирекция "Бюро по труда" независимо от адреса на регистрацията им)
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->