Десислава Хаджиева Десислава Хаджиева начинаещ

Изписване на стокиЗдравейте,Имам следният случай имам продадени стоки в месец Ноември, а фактурата за тях е издадена в месец Декември.

В този случай как е най- правилно да се отрази това?Благодаря прадварително!


Отговори

 • Здравейте г-жо Хаджиева,

  По смисъла на ЗДДС, данъчното събитие при доставката на стоки възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена. Във Вашия случай това е станало през месец ноември.

  Съгласно счетоводните стандарти, основен счетоводен принцип е за съпоставимостта - приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

  Приходът от продажбата на стоки се признава, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  -продавачът е прехвърлил на купувача значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на стоките;
  - продавачът не запазва участие в управлението или ефективен контрол върху продаваните стоки;
  - сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
  - продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата;
  - направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени.

  Вие трябва да отчетете прихода и разхода през ноември, когато реално сте продали стоките, нищо че не сте си спазили данъчното събитие по смисъла на ЗДДС и сте издали фактура на по-късен етап.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->