Вера Вълова Вера Вълова Потребител

График за отпуски - напускащите служители изтриват ли се от графикаСлужител, който е включен в графика за отпуски в началото на годината, а по-късно напуска даденото предприятие, може ли да бъде изтрит от графика или трябва да си остане вписан?Отговори

  • Здравейте,

    Графика може да бъде променян или допълван, при наличието на обективни причини за това. Такива обективни причини могат да бъдат постъпването на нови служители, които тепърва ще бъдат включени в графика, или напускащите служители, на които ще бъде изплатено обезщетение за неползван отпуск.
    Промяната на графика трябва да става по реда на неговото утвърждаване (чл. 173, ал.1 от КТ). Естествено, промяната в графиците е неизбежна, особено при голямо текучество.

    На вашия въпрос: Според мен е редно напускащите служители да бъдат изтривани от графика, защото графика се изготвя за служителите, които реално ще ползват отпуск по него.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->