Mishel Mishel Потребител

Начин на Плащане на фактури без касова бележка и без банкова сметка.Здравейте фирма А е пускала фактури за стока към друга фирма Б, но фирма А няма нито касов апарат нито банкова сметка.Фирма Б иска да плати фактирите как ще стане плащането не може по банков път тъй като Фирма А няма банкова сметка.Може ли плащането да стане с РКО които ще бъде издаден от фирма Б.


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издавана от Министерство на финансите, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от Фискално Устройство, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

  Във Вашия случай фирма А, която не е издала касов бон, не попада в посочените изключения и е в нарушение като подлежи на санкция. За да не се нуждае от касов апарат фирмата ще трябва да сключи договор с лицензиран доставчик на платежна услуга или лицензиран пощенски оператор. За тази цел, обаче, тя отново ще се нуждае от банкова сметка.

  Фирма Б трябва да издаде Разходен касов ордер, с който да документира своето плащане в брой, но той няма да е релевантен за счетоводната и данъчна отчетност на фирма А.

  Напомням, че трябва да се съблюдават и разпоредбите на ЗОПБ (Законът за ограничаване на плащанията в брой).

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->