Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Фонд РезервенЗдравейте !

ЕООД трябва ли да заделя от печалбата си 10% за фонд Резервен, или може да вземе решение за разпределяне на цялата печалба за дивидент?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 246 ал. 1 от Търговския закон, фонд "Резервен" е задължение само на акционерно дружество. За еднолично дружеството с ограничена отговорност не съществува задължение за образуване на фонд "Резервен", но заедно с това не съществува пречка то да образува и поддържа такъв фонд.

  Имайте предвид, че средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на текуща годишна загуба, за покриване на загуби от минали години или за увеличаване на капитала.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • Здравейте,

  Дружествата с ограничена отговорност нямат законово задължение да заделят средства във фонд „Резервен”. Подобен ред обаче би могъл да бъде доброволно разписан в дружествения договор/учредителния акт на дружеството. Вероятно въпросът Ви прави препратка към чл. 246 от Търговския закон, но цитираната разпоредба касае акционерните дружества и тяхното задължение фонд „Резервен” да достигне поне 1/10 от капитала.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Александър Бояджиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->