Задай въпрос тук
Славка Стоилова Славка Стоилова счетоводител

Определяне ликвидационен, дружествен дял на починал съдружник в ООДКакви счетоводни записи /операции/ трябва да се вземат /осчетоводят/ , за де се изчисли правилно дружественият или ликвидационен дял на починал съдружник?Отговори